COVID-19

Europos Komisijos rekomendacijos dėl patikrų vietoje pasaulinės pandemijos kontekste (.pdf)

ES teisės aktų pakeitimai:

Reglamentas 514/2014 (.pdf)

Reglamentas 801/2014 (.pdf)

Reglamentas 840/2015 (.pdf)

 

Vidaus saugumo fondo projektų įgyvendinimas valstybės lygio ekstremalios situacijos metu (.adoc)

 

COVID-19 poveikis nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos įgyvendinimui (.pdf)


Atnaujinta: 2021 04 12